Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 40

Published 28 czerwca 2017

Issue description

Tom 40 „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” poświęcony jest karze ograniczenia wolności. Przedmiotowa sankcja w świetle założeń polityki kryminalnej ma stanowić jeden z głównych instrumentów walki z przestępczością. Mimo długiej tradycji sankcja ta ciągle nie spełnia stawianych przed nią oczekiwań. Zebrane w tomie opracowania przedstawiają karę ograniczenia wolności w bardzo wielu kontekstach, co już samo w sobie stanowi cenne uzupełnienie dotychczasowych rozważań w tym obszarze. Warto także podkreślić, że zabrane w tomie opracowania prezentują myśl prawną wiodących ośrodków naukowych w Polsce (Gdańsk, Białystok, Toruń, Kraków i Wrocław).