Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 42

Published 28 października 2017

Issue description

Kolejny tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” to zbiór opracowań przygotowanych w języku angielskim, prezentujących wybrane problemy szeroko rozumianych nauk kryminologicznych w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. W ocenie zespołu redakcyjnego przedstawione w niniejszym tomie poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie przyszłości mogą one otwierać nowe przestrzenie badawcze zwłaszcza w zakresie analiz prawnoporównawczych. Wydaje się, że szczególnie interesujące mogą one być dla czytelnika zagranicznego.