Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 44

Published 28 grudnia 2017

Issue description

Prezentowany tom zawiera artykuły poświęcone szerokiej problematyce badań dokumentów. Czytelnik znajdzie tu opracowania zarówno natury stricte kryminalistycznej, prawnodowodowej, jak i z pogranicza innych dyscyplin naukowych odnoszące się do dokumentu i jego badań. W publikacji znalazły się artykuły poświęcone kryminalistycznej analizie pisma i podpisów, technicznym badaniom dokumentów, zawierające prezentacje wyników badań psychologicznych ukazujących korelacje między stanami psychofizjologicznymi człowieka a jego pismem. Niniejszy tom zawiera ponadto opracowania dotyczące współpracy organu procesowego z biegłym oraz kontroli kwalifikacji biegłych z dziedziny badań dokumentów. Międzynarodowa współpraca i wymiana poglądów naukowych na gruncie badań dokumentów jest konieczna, stąd odzwierciedlenie w tomie znalazły opracowania indywidualne oraz współautorskie naukowców i praktyków z różnych krajów. Publikacja skierowana jest nie tylko do ekspertów zajmujących się profesjonalnie problematyką badań dokumentów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i szeroko rozumianych organów ścigania, lecz powinna także stanowić istotne źródło wiedzy dla studentów prawa oraz innych kierunków studiów. Artykuły zawarte w tomie uwzględniają dotychczasowe możliwości i dorobek na polu badań dokumentów.