Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 45

Published 29 grudnia 2017

Issue description

Współczesne realia determinują konieczność wieloobszarowego podejścia do problematyki badań dokumentów. W stosunku do praktyki skutkuje to potrzebą stałego i zarazem wszechstronnego zapoznawania się z aktualnym stanem badań w tym zakresie. Prezentowany tom poświęcony jest zagadnieniom z obszaru badań dokumentów. Obejmują one różne tematyki wykorzystujące wiedzę kryminalistyczną, prawnodowodową, a także z pogranicza innych dziedzin i dyscyplin naukowych. W szczególności znalazły się tu artykuły poświęcone kryminalistycznym badaniom dokumentów, stopniu pewności wydawanych opinii przy użyciu metod statystycznych, wartości dowodowej i diagnostycznej ekspertyzy dokumentów, wykorzystaniu elementów grafologicznych oraz badań technicznych na potrzeby analiz pismoznawczych. Międzynarodowa współpraca, której efektem jest wymiana poglądów naukowych na gruncie badań dokumentów, jest konieczna. Odzwierciedleniem tego postulatu są zawarte w tomie oryginalne i nowatorskie opracowania przedstawicieli świata nauki i praktyki. Niniejsze opracowanie powinno stanowić źródło wiedzy o dokumencie i jego współczesnych badaniach nie tylko dla ekspertów, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Skierowane jest również do adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz tych osób, które chciałyby zapoznać się aktualną kondycją i rozwojem badań dokumentów w różnych krajach.