Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 49

Published 18 kwietnia 2019

Issue description

Prezentowany tom poświęcony został aktualnym zagadnieniom z dziedziny szeroko rozumianych badań dokumentów. W szczególności znalazły się tutaj artykuły poświęcone badaniom pisma ręcznego i ich wykorzystaniu w praktyce oraz badaniom dokumentów historycznych. Osobną grupę stanowią te, które dotyczą najnowszych zagadnień z zakresu technicznej analizy dokumentów. Interdyscyplinarność współczesnych badań dokumentów uzasadnia potrzebę ich umiędzynarodowienia. W tym kontekście wymiana myśli jest nieodzowna. Odzwierciedleniem tego postulatu są zawarte w tomie opracowania napisane przez ekspertów dokumentów pochodzących z różnych krajów. Niniejszy tom stanowi interesujące źródło wiedzy o dokumencie i jego badaniach.