• Władysław Syrokomla wobec polskiego kodu kulturowego

Władysław Syrokomla wobec polskiego kodu kulturowego

DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.6
Krzysztof Garczarek
Google Scholar Krzysztof Garczarek
Publikacja:

Prace Literackie Tom 58 (2018)

Strony od 57 do 66

Abstrakt

In the following article, the author briefly analyzes the activity of Władysław Syrokomla — the Polish poet of Romanticism — in terms of his attitude to the Polish cultural code. Three areas of the writer’s activity have been analyzed: his literary work (mainly gawędy), activity as a translator and literary researcher, and finally — his social involvement in nationwide and local affairs. The author of the article states that the works of Syrokomla bring with them values that are up to date and may become a signpost for the young generation of Polish intellectuals.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.