Tom 58 (2018)

Artykuły

Barokowi pamiętnikarze wobec „polskiego kodu kulturowego” — od krytyki do afirmacji (rekonesans)
Strony 9-18
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Janie do Cię wracamy w czarnoleskie lipy”. Polskie tradycje źródłowe w odmianach literacko-kulturowej współczesności (wybory — powtórzenia — różnice)
Strony 19-30
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Myż to, Polacy, owych mężów plemię…” — miejsce liryki patriotycznej w twórczości Franciszka Dionizego Kniaźnina
Strony 31-39
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Waśnie martyrologiczne Wielkiej Emigracji. Demokraci wobec Mickiewicza
Strony 41-55
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Władysław Syrokomla wobec polskiego kodu kulturowego
Strony 57-66
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Teofil Nowosielski — dziewiętnastowieczny propagator polskiej historii i postaw patriotycznych w książkach dla dzieci
Strony 67-75
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Placówka Bolesława Prusa jako przyczynek do charakterystyki sąsiedzkich stosunków z Niemcami w Kronikach Bolesława Prusa. Rekonesans
Strony 77-87
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Suma czy różnica, czyli kto jest polskim patriotą? Rozważania wokół kulturowych mitów współczesności
Strony 89-100
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pisarz wobec historii i mitu — wokół debiutu literackiego Jana Józefa Szczepańskiego
Strony 101-111
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polacy z miasteczka Hameln. Językowo-muzyczne strategie mitologizacji i demitologizacji rzeczywistości w poezji Władysława Sebyły
Strony 113-128
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Śródziemnomorskie kody polskości w twórczości Jana Parandowskiego
Strony 129-141
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Eseista i krytyk o polskości. Przypadek Andrzeja Kijowskiego (1928–1985). Garść wypisów i komentarzy
Strony 143-153
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pisarz „stąd”, „stamtąd” i „spomiędzy”. Mariana Pankowskiego z kulturą narodową przypadki
Strony 155-164
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Demitologizacja polskiej historii w reportażach literackich Pawła Smoleńskiego
Strony 165-174
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Duchowe rozmowy z Ojcem. Wartości kulturowe i literackie w poezji Wojciecha Kudyby
Strony 175-194
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Piastowskie dziedzictwo jako źródło współczesnej tożsamości narodowej na przykładzie cyklu Odrodzone Królestwo Elżbiety Cherezińskiej
Strony 195-202
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czym jestem, czym nie jestem — Stanisław Czycz i Zygmunt Haupt wobec tradycji
Strony 203-213
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Salomea Kapuścińska wobec narodu i społeczeństwa
Strony 215-224
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Diariusz i listy. Kilka uwag o charakterze pism Kazimierza Sarneckiego
Strony 227-238
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O cenzurowaniu i poprawianiu Aleksandra Fredry w XIX wieku. Zarys problematyki
Strony 239-247
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Baba Jaga, Kościej Nieśmiertelny i inne postacie władające magią w rosyjskich baśniach magicznych a wiedźmy i czarownicy Grimmowscy
Strony 249-271
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strażniczki patriarchalnej Arkadii. Uwagi o postaciach kobiecych w Listach z nieba Stanisława Vincenza
Strony 273-286
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Epifanie w końcu muszą mieć jakiś sens”. Wokół ironii Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta
Strony 287-298
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między studium a punctum. Spotkania ze sztuką w poetyckiej twórczości Stanisława Ledóchowskiego
Strony 299-313
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Próba własnej filozofii we Wszystko jest poezja Edwarda Stachury
Strony 315-324
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pomiędzy literaturą a dziennikarstwem. Uwagi wstępne o felietonach Josepha Rotha
Strony 325-337
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polskie „westerny”
Strony 339-348
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W jaki sposób metafory wyrażają literaturoznawczy światopogląd? Analiza wybranych tekstów teoretyczno- i krytycznoliterackich.
Strony 349-367
DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF