Tom 58 (2018)

Artykuły

Barokowi pamiętnikarze wobec „polskiego kodu kulturowego” — od krytyki do afirmacji (rekonesans)
Strony 9-18
Pobierz artykuł PDF
„Janie do Cię wracamy w czarnoleskie lipy”. Polskie tradycje źródłowe w odmianach literacko-kulturowej współczesności (wybory — powtórzenia — różnice)
Strony 19-30
Pobierz artykuł PDF
„Myż to, Polacy, owych mężów plemię…” — miejsce liryki patriotycznej w twórczości Franciszka Dionizego Kniaźnina
Strony 31-39
Pobierz artykuł PDF
Waśnie martyrologiczne Wielkiej Emigracji. Demokraci wobec Mickiewicza
Strony 41-55
Pobierz artykuł PDF
Władysław Syrokomla wobec polskiego kodu kulturowego
Strony 57-66
Teofil Nowosielski — dziewiętnastowieczny propagator polskiej historii i postaw patriotycznych w książkach dla dzieci
Strony 67-75
Pobierz artykuł PDF
Placówka Bolesława Prusa jako przyczynek do charakterystyki sąsiedzkich stosunków z Niemcami w Kronikach Bolesława Prusa. Rekonesans
Strony 77-87
Pobierz artykuł PDF
Suma czy różnica, czyli kto jest polskim patriotą? Rozważania wokół kulturowych mitów współczesności
Strony 89-100
Pobierz artykuł PDF
Pisarz wobec historii i mitu — wokół debiutu literackiego Jana Józefa Szczepańskiego
Strony 101-111
Pobierz artykuł PDF
Polacy z miasteczka Hameln. Językowo-muzyczne strategie mitologizacji i demitologizacji rzeczywistości w poezji Władysława Sebyły
Strony 113-128
Pobierz artykuł PDF
Śródziemnomorskie kody polskości w twórczości Jana Parandowskiego
Strony 129-141
Pobierz artykuł PDF
Eseista i krytyk o polskości. Przypadek Andrzeja Kijowskiego (1928–1985). Garść wypisów i komentarzy
Strony 143-153
Pobierz artykuł PDF
Pisarz „stąd”, „stamtąd” i „spomiędzy”. Mariana Pankowskiego z kulturą narodową przypadki
Strony 155-164
Pobierz artykuł PDF
Demitologizacja polskiej historii w reportażach literackich Pawła Smoleńskiego
Strony 165-174
Pobierz artykuł PDF
Duchowe rozmowy z Ojcem. Wartości kulturowe i literackie w poezji Wojciecha Kudyby
Strony 175-194
Piastowskie dziedzictwo jako źródło współczesnej tożsamości narodowej na przykładzie cyklu Odrodzone Królestwo Elżbiety Cherezińskiej
Strony 195-202
Pobierz artykuł PDF
Czym jestem, czym nie jestem — Stanisław Czycz i Zygmunt Haupt wobec tradycji
Strony 203-213
Salomea Kapuścińska wobec narodu i społeczeństwa
Strony 215-224
Pobierz artykuł PDF
Diariusz i listy. Kilka uwag o charakterze pism Kazimierza Sarneckiego
Strony 227-238
Pobierz artykuł PDF
O cenzurowaniu i poprawianiu Aleksandra Fredry w XIX wieku. Zarys problematyki
Strony 239-247
Pobierz artykuł PDF
Baba Jaga, Kościej Nieśmiertelny i inne postacie władające magią w rosyjskich baśniach magicznych a wiedźmy i czarownicy Grimmowscy
Strony 249-271
Pobierz artykuł PDF
Strażniczki patriarchalnej Arkadii. Uwagi o postaciach kobiecych w Listach z nieba Stanisława Vincenza
Strony 273-286
Pobierz artykuł PDF
„Epifanie w końcu muszą mieć jakiś sens”. Wokół ironii Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta
Strony 287-298
Pobierz artykuł PDF
Między studium a punctum. Spotkania ze sztuką w poetyckiej twórczości Stanisława Ledóchowskiego
Strony 299-313
Pobierz artykuł PDF
Próba własnej filozofii we Wszystko jest poezja Edwarda Stachury
Strony 315-324
Pobierz artykuł PDF
Pomiędzy literaturą a dziennikarstwem. Uwagi wstępne o felietonach Josepha Rotha
Strony 325-337
Pobierz artykuł PDF
Polskie „westerny”
Strony 339-348
Pobierz artykuł PDF
W jaki sposób metafory wyrażają literaturoznawczy światopogląd? Analiza wybranych tekstów teoretyczno- i krytycznoliterackich.
Strony 349-367
Pobierz artykuł PDF