• W jaki sposób metafory wyrażają literaturoznawczy światopogląd? Analiza wybranych tekstów teoretyczno- i krytycznoliterackich.

W jaki sposób metafory wyrażają literaturoznawczy światopogląd? Analiza wybranych tekstów teoretyczno- i krytycznoliterackich.

DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.29
Katarzyna Lisowska
Google Scholar Katarzyna Lisowska
Publikacja:

Prace Literackie Tom 58 (2018)

Strony od 349 do 367

Abstrakt

In the article, Katarzyna Lisowska analyzes selected literary studies metaphors (Edward Bal-cerzan’s term) in order to discuss the way in which they represent the academic worldview of the author. The paper focuses on the phrases from the semantic field of corporeality and/or eroticism and their presence in four influential methodologies: structuralism, post-structuralism (as well as the perspectives related to it: deconstruction and deconstructionism), feminist criticism and gender studies discourse. The analyses reveal a significant role of metaphors in expressing and formulating the assumptions of a given methodology, as well as some paradoxes which result from the applica-tion of the presented phrases.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.