• Piastowskie dziedzictwo jako źródło współczesnej tożsamości narodowej na przykładzie cyklu Odrodzone Królestwo Elżbiety Cherezińskiej

Piastowskie dziedzictwo jako źródło współczesnej tożsamości narodowej na przykładzie cyklu Odrodzone Królestwo Elżbiety Cherezińskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.17
Joanna Kobylańska
Google Scholar Joanna Kobylańska
Publikacja:

Prace Literackie Tom 58 (2018)

Strony od 195 do 202

Abstrakt

The first Polish dynasty whose origin started with the legendary founder is the main point for the contemporary consideration about national identity. The author Elżbieta Cherezińska shows in the trilogy Odrodzone Królestwo that history is mixed with legend, facts and native faith. Prince Władysław Łokietek and his complicated way to the crown is one of the most important persons in the Piast dynasty. This author shows that the return to ancestors is still significant for understanding our history. Redefinition of national and cultural identity is the response for worth of Polish/Slavic origin. Cherezińska affirms the discussion about Poland’s native past.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.