• „Janie do Cię wracamy w czarnoleskie lipy”. Polskie tradycje źródłowe w odmianach literacko-kulturowej współczesności (wybory — powtórzenia — różnice)

„Janie do Cię wracamy w czarnoleskie lipy”. Polskie tradycje źródłowe w odmianach literacko-kulturowej współczesności (wybory — powtórzenia — różnice)

DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.3
Elżbieta Dąbrowska
Google Scholar Elżbieta Dąbrowska
Publikacja:

Prace Literackie Tom 58 (2018)

Strony od 19 do 30

Abstrakt

The subject of the article — developed through the literary and cultural contexts of contem-porary literature — concentrates mainly on different forms of the presence of tradition (targeting the Romantic one as key and the Old Polish as the subsequent one). A look at the styles and tones of the literature-“thriving” languages of these traditions allows us to see these traditions in a different critical light (national symbols/Polish signs/patters/transformations).
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.