Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Rada Naukowa

Andrzej Baranow (Wileński Uniwersytet Edukologiczny, Republika Litewska)

Patrice Dabrowski (Harvard University, Stany Zjednoczone)

Janusz Degler (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Mirja Lecke (Universität Regensburg, Niemcy)

Przemysława Matuszewska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Wiesław Rzońca (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Leszek Zwierzyński (Uniwersytet Śląski, Polska)

Rada Naukowa zbiera się raz do roku na posiedzeniu w celu omówienia bieżących spraw redakcyjnych i wydawniczych oraz strategii rozwoju rocznika. W ciągu roku członkowie Rady korespondencyjnie wydają opinie w sprawie zespołu tekstów przyjętych do druku i służą radą w rozstrzyganiu spornych kwestii merytorycznych.