• Polacy z miasteczka Hameln. Językowo-muzyczne strategie mitologizacji i demitologizacji rzeczywistości w poezji Władysława Sebyły

Polacy z miasteczka Hameln. Językowo-muzyczne strategie mitologizacji i demitologizacji rzeczywistości w poezji Władysława Sebyły

DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.11
Łukasz Piaskowski
Google Scholar Łukasz Piaskowski
Publikacja:

Prace Literackie Tom 58 (2018)

Strony od 113 do 128

Abstrakt

Myths are the general operators of mass imagination. There is a parallel between the world of politics and the world of literature, and this is why we can find some specific types of constructs of subjectivity and objectivity on both sides, which leads us to ascertainment that politicians and writers use some models of narration to create their own reality, values and models of world understanding. The main assumption of this paper is to equate the process of literary creation and usage of literary myths because both of them are used to deconstruct socio-political myths.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.