• Pomiędzy literaturą a dziennikarstwem. Uwagi wstępne o felietonach Josepha Rotha

Pomiędzy literaturą a dziennikarstwem. Uwagi wstępne o felietonach Josepha Rotha

DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.27
Dawid Szkoła
Google Scholar Dawid Szkoła
Publikacja:

Prace Literackie Tom 58 (2018)

Strony od 325 do 337

Abstrakt

The article describes the borderline between literature and journalism via the example of a newspaper feuilleton. I present the feuilleton as a kind of text that is difficult to define. Afeuilleton has much in common with journalism and literature, it also does not have one obligatory form or style of language. It can be similar to a letter, travel text, or monologue. Authors of feuilletons are often well-known writers who combine literature and journalism. In the article I use the example of Joseph Roth.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.