• Eseista i krytyk o polskości. Przypadek Andrzeja Kijowskiego (1928–1985). Garść wypisów i komentarzy

Eseista i krytyk o polskości. Przypadek Andrzeja Kijowskiego (1928–1985). Garść wypisów i komentarzy

DOI: https://doi.org/10.19195/0079-4767.58.13
Dorota Heck
Google Scholar Dorota Heck
Publikacja:

Prace Literackie Tom 58 (2018)

Strony od 143 do 153

Abstrakt

The neoromantic and modern Polish culture was the source of Andrzej Kijowski’s literary imagination. His symbols, myths, as well as generally speaking constructivism and historicism were shaped by the specific Polish past. As a result, this author paradoxically was both constructivist and anti-constructivist. His philosophy was changing during his life but there is no strict line of evolu-tion. At the same time, in different proportions, historical relativism and metaphysical essentialism coincided in Kijowski’s thinking.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.