• Retoryczna kompozycja wiersza Zaklęcie Czesława Miłosza

Retoryczna kompozycja wiersza Zaklęcie Czesława Miłosza

Kordian Bakuła
Google Scholar Kordian Bakuła
Publikacja:

Prace Literackie Tom 52 (2012)

Strony od 91 do 101

Abstrakt

Rhetorical composition of the poem Zaklęcie by Czesław Miłosz

The author demonstrates that Czesław Miłosz’s poem Zaklęcie from volume Miasto bez imienia 1969 possesses rhetorical arrangement, especially such a one which is characteristic of a treatise, lecture, dissertation or essay. The author distinguishes two main parts of the poem, and each of them is composed of a thesis and an argumentation or in logic terminology: problem and evidence. This schema derives from Aristotle, who claimed that speech oratio should contain two essential parts: statement and proof.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.