Tom 52 (2012)

Artykuły

Gotycyzm, groza, frenezja. Perspektywa komparatystyczna: Poe — Krasiński
52, 2012, Strony 5 - 19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Melancholijno-frenetyczne skrzydła prowincji, czyli romantycy na wyspach fantazmatów
52, 2012, Strony 21 - 43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sobowtóry, maski, zwierciadła — mit sobowtóra w "Diablich eliksirach" Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna i "Sędziwoju" Józefa Bogdana Dziekońskiego
52, 2012, Strony 45 - 64
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Realizacja założeń dramatu statycznego Maeterlincka w dramacie młodopolskim
52, 2012, Strony 65 - 77
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przemiany postawy religijnej Leopolda Staffa w perspektywach krytyczno- i historycznoliterackich
52, 2012, Strony 79 - 90
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Retoryczna kompozycja wiersza Zaklęcie Czesława Miłosza
52, 2012, Strony 91 - 101
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Barbarzyńcy w kanonie?
52, 2012, Strony 103 - 118
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
"Encyklopedie" Jarosława Marka Rymkiewicza jako historie literatury
52, 2012, Strony 119 - 134
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Autobiografia/Autobiofikcja glosa do autobiografii Andrzeja Stasiuka
52, 2012, Strony 135 - 148
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wrocław — tło czy bohater cyklu Marka Krajewskiego? Indeks nazw osobowych
52, 2012, Strony 149 - 166
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF