Tom 50 (2010)

Opublikowane: 01-01-2010
Spektrum tematów poruszanych w najnowszym tomie „Prac Literackich” jest dość szerokie: autorzy publikowanych artykułów świeżym okiem spojrzeli na znane utwory i zaproponowali oryginalne interpretacje – m.in. Sonetów krymskich Mickiewicza czy Ogrodu, ale nie plewionego Potockiego. Znaleźć tu można także analizę języka poetyckiego Marcina Świetlickiego, rozważania o kwestii sprawiedliwości w wybranych utworach kryminalnych i biobibliografię prof. Andrzeja Litworni.