Tom 53 (2013)

Artykuły

Ku frenetycznej wrażliwości. Rozwój zjawiska na podstawie wybranych przykładów literatury przełomu XVIII i XIX wieku
53, 2013, Strony 5 - 20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mandragora, śmierć i „dwie rozpustne noce”. Alfreda de Musseta i George Sand spotkanie z Erosem i Tanatosem
53, 2013, Strony 21 - 30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niespokojni wojażerowie, nieszczęśliwi kochankowie i konspiratorzy-szubrawcy, czyli tłumacze tekstów orientalnych w romantycznym Wilnie
53, 2013, Strony 31 - 50
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O metafi zyce poezji Leśmiana. Między Bergsonem a Sołowjowem
53, 2013, Strony 51 - 62
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obecność postaci i twórczości prozaików pokolenia 1956 roku w literaturze
53, 2013, Strony 63 - 77
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Odkąd ptaki odfrunęły z moich słów/ nie wiem jak nazwać strach i śmierć i miłość” — motywy ornitologiczne w poezji Haliny Poświatowskiej
53, 2013, Strony 79 - 93
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Struktura ironii w programie Sarmatia Jacka Kaczmarskiego. Wprowadzenie
53, 2013, Strony 95 - 106
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Symbolika i wymiar dydaktyczny zwierząt w literaturze na przykładzie twórczości Juliusza Słowackiego
53, 2013, Strony 107 - 115
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Dziatki tak lubią wszystko, co małe…”. Deminutywa w utworach dla dzieci w XIX i XX wieku — próba porównania na wybranych przykładach
53, 2013, Strony 117 - 128
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Profesor Bogdan Zakrzewski o Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słowackim
53, 2013, Strony 129 - 141
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć paradyzu. Fredrowskie uobecnienia w słowie i milczeniu Profesora Bogdana Zakrzewskiego Szkic do wyobrażonego portretu
53, 2013, Strony 143 - 152
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wśród wielkich i małych tematów — z badań Profesora Bogdana Zakrzewskiego nad romantyzmem
53, 2013, Strony 153 - 160
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od Obłaczkowa do Oporowa
53, 2013, Strony 161 - 176
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
53, 2013, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF