Tom 53 (2013)

Opublikowane: 09-04-2014
„Prace Literackie” 53 są zbiorem ciekawych artykułów, których autorzy poruszają różnorodne zagadnienia dotyczące literatury współczesnej, ale sięgają też po literaturę starszą. Przedstawiają swoje przemyślenia między innymi na temat frenetycznej wrażliwości w utworach XVIII i XIX wieku, metafizyki poezji Leśmiana czy twórczości prozaików pokolenia 1956 roku. Zajmują się również motywami ornitologicznymi w poezji Poświatowskiej oraz symboliką zwierzęcą w utworach Słowackiego. Tom zamykają cztery teksty poświęcone prof. B. Zakrzewskiemu.

Artykuły