Tom 55 (2015)

Artykuły

wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
55, 2015, Strony
Pobierz artykuł PDF
Kilka słów o  biografii naukowej Profesora Lesława Tatarowskiego
55, 2015, Strony 5 - 8
Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970–2009
55, 2015, Strony 9 - 13
Pobierz artykuł PDF
O  Lesławie Tatarowskim — onomastycznie
55, 2015, Strony 15 - 16
Pobierz artykuł PDF
Skarby kultury polskiej na Wyspie Świętego Ludwika w Paryżu
55, 2015, Strony 17 - 33
Pobierz artykuł PDF
„Co wadzi, póki lata nie zajdą leniwe…” Szkic o  Alpach w  literaturze polskiej od Jana Kochanowskiego do Wacława Rolicz-Liedera
55, 2015, Strony 35 - 60
Pobierz artykuł PDF
Piękna Żydówka czyta Mohorta. Przyczynek do spisu lektur toksycznych
55, 2015, Strony 61 - 70
Pobierz artykuł PDF
Motywy biblijne we wczesnej twórczości Marii Konopnickiej
55, 2015, Strony 71 - 94
Pobierz artykuł PDF
Kirke o  trującym czarze. Wizerunek mitologicznej czarodziejki w  literaturze i  sztuce przełomu XIX i  XX wieku
55, 2015, Strony 95 - 110
Pobierz artykuł PDF
Bajka o  Kasi i  królewiczu Lucjana Rydla — utwór z  podwójnym adresem?
55, 2015, Strony 111 - 123
Pobierz artykuł PDF
Światła i  malarskie obrazy w  Oziminie
55, 2015, Strony 125 - 140
Pobierz artykuł PDF
Młodopolscy poeci piszący po francusku. Twórczość Wincentego Koraba Brzozowskiego
55, 2015, Strony 141 - 150
Pobierz artykuł PDF
Wojenne reportaże Micińskiego z  roku 1917
55, 2015, Strony 153 - 167
Pobierz artykuł PDF
Z najnowszej literatury polskiej. Rozwijająca się droga Andrzeja Stasiuka na Wschód
55, 2015, Strony 169 - 184
Pobierz artykuł PDF
Nowy historycyzm i  ambiwalencja jego ponowoczesnych kontekstów
55, 2015, Strony 185 - 192
Pobierz artykuł PDF