Tom 97 (2014)

Etiologia popełniania zabójstw przez kobiety
Strony 11 - 28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skutki prawne naruszenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym zasad stadium rozpoznawczego
Strony 31 - 43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem feminizacji ubóstwa w Polsce
Strony 45 - 53
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czynności egzekucyjne w świetle ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Strony 55 - 69
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona tajemnicy zawodowej komornika sądowego
Strony 71 - 84
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Strony 85 - 98
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny składki na ubezpieczenie zdrowotne jako źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
Strony 99 - 115
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wysokość udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych
Strony 117 - 127
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W kwestii przedmiotu historia państwa i prawa Polski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Strony 131 - 144
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 listopada 2012 r., sygn. II AK a 283/12
Strony 147 - 151
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Aldona Domańska, Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 282 ss.
Strony 153 - 162
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Janusz Gajda, Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim prawie cywilnym, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów, 2012, 435 ss.
Strony 162 - 167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF