Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 97

Published 19 listopada 2014

Issue description

97. numer kwartalnika „Przegląd Prawa i Administracji” mieści artykuły problemowe zebrane w dwu działach tematycznych: prawo karne oraz prawo publiczne. W obrębie pierwszego z nich opublikowano rozważania na temat etiologii popełniania zbrodni przez kobiety. Dział drugi zawiera pozostałe artykuły, które dotyczą prawnych skutków naruszenia zasad stadium rozpoznawczego w trakcie postępowania administracyjnego, kwestii ubóstwa w naszej ojczyźnie, czynności egzekucyjnych w kontekście ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ochrony tajemnicy zawodowej komornika sądowego oraz zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także sprawy składek uiszczanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych oraz zagadnienia wysokości udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych. Poza tym w tomie zawarte zostały: głos P. Jurka w kwestii przedmiotu historia państwa i prawa Polski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz glosa i dwie recenzje.