• Tom 315 Nr 2 (2013): Studia historycznoprawne

Tom 315 Nr 2 (2013): Studia historycznoprawne

Artykuły

Non scripsit meus ista Martialis. Marcjalis o literackich paszkwilach
Studia historycznoprawne, Strony 7 - 18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prejudykaty prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 roku
Studia historycznoprawne, Strony 19 - 32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich
Studia historycznoprawne, Strony 33 - 50
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Organizacja i działalność prowincjonalnych zakładów dla obłąkanych na Śląsku w latach 1875–1893
Studia historycznoprawne, Strony 51 - 73
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym
Studia historycznoprawne, Strony 75 - 94
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II Rzeczypospolitej Polskiej w  świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej
Studia historycznoprawne, Strony 95 - 111
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka administracji publicznej na łamach „Gazety Administracji i Policji Państwowej” z 1923 roku
Studia historycznoprawne, Strony 113 - 126
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku
Studia historycznoprawne, Strony 127 - 138
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Właściwość sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928–1939
Studia historycznoprawne, Strony 139 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Warunkowe zawieszenie wykonania kary — geneza instytucji i jej ujęcie w polskim kodeksie karnym z 1932 roku
Studia historycznoprawne, Strony 161 - 173
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku
Studia historycznoprawne, Strony 175 - 188
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przejęcie i likwidacja katolickiej organizacji Caritas w województwie wrocławskim w 1950 roku
Studia historycznoprawne, Strony 189 - 204
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
Studia historycznoprawne, Strony 1 - 5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF