Tom 325 (2018): Studia historycznoprawne

Opublikowane: 30-12-2018

Tegoroczny tom, składający się z dwunastu chronologicznie następujących po sobie opracowań, tradycyjnie mieści się w szerokich ramach czasowych, od starożytności po wiek XX. Terytorialnie jest ograniczony do Europy, a ściślej do Grecji, Rzymu i Szkocji oraz Polski i ziem polskich. Zgodnie z dotychczasowym profilem obejmuje szeroko rozumianą problematykę prawno-ustrojową, dotyczącą tym razem kazirodztwa w antycznym prawie greckim i zeznań w rzymskim procesie karnym, politycznej aktywności książąt i stanów Śląska w pierwszej połowie XIV wieku, zaangażowania Mikołaja Kornicza w ruchu husyckim, jurysdykcji w sprawach o zbrodnie stanu w przedrozbiorowej Polsce oraz szkockiej metody restytucji utraconego posiadania. Połowa opracowań dotyczy dwudziestowiecznych dziejów Polski: karnej odpowiedzialności nieletnich, ochrony znaków towarowych, wileńskiego okresu działalności historyka państwa i prawa prof. Iwo Jaworskiego, obowiązków stron w umowie o pracę oraz wprowadzenia w życie ustawy scaleniowej w świetle ustaw z 1933 roku. Ostatnie opracowanie jest poświęcone problematyce wizytacji Wyższych Seminariów Duchownych przez władze państwowe po II wojnie światowej.

Artykuły