• Tom 325 (2018): Studia historycznoprawne

Tom 325 (2018): Studia historycznoprawne

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Studia historycznoprawne, Strony 1 - 9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Θεομισῆ δὲ καὶ αἰσχρῶν αἴσχιστα. Kazirodztwo w starożytnej Grecji
Studia historycznoprawne, Strony 11 - 57
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wyłączenie od zeznawania i prawo odmowy zeznań w rzymskim procesie karnym
Studia historycznoprawne, Strony 59 - 71
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zjazdy książąt i stanów Śląska w latach 1332–1335
Studia historycznoprawne, Strony 73 - 90
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mikołaj Kornicz — polski husyta oczami historyka ustroju i prawa
Studia historycznoprawne, Strony 91 - 103
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozwój sądownictwa w sprawach o zbrodnie stanu w przedrozbiorowej Polsce
Studia historycznoprawne, Strony 105 - 120
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Spoliatus ante omnia restituendus est. Spuilzie” jako szkocka metoda restytucji utraconego posiadania
Studia historycznoprawne, Strony 121 - 143
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Główne założenia projektów ustaw o odpowiedzialności nieletnich na gruncie prawa karnego, opracowanych w początkach II Rzeczypospolitej
Studia historycznoprawne, Strony 145 - 161
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działalność Urzędu Patentowego w zakresie ochrony znaków towarowych na podstawie rozporządzenia o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 1928 roku — zarys problematyki
Studia historycznoprawne, Strony 163 - 173
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wileński okres w życiu Iwo Jaworskiego
Studia historycznoprawne, Strony 177 - 188
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obowiązki stron w umowie o pracę w kodeksie zobowiązań z 1933 roku
Studia historycznoprawne, Strony 189 - 215
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie w życie przepisów ustawy scaleniowej z 1933 roku w gminach wiejskich zachodniej Rzeczypospolitej
Studia historycznoprawne, Strony 217 - 228
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wizytacje wyższych seminariów duchownych przez władze państwowe w Polsce w latach 1960–1971
Studia historycznoprawne, Strony 229 - 246
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.325.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
Studia historycznoprawne, Strony 247 - 248
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF