• Tom 332 (2021): Studia historycznoprawne

Tom 332 (2021): Studia historycznoprawne

Artykuły

Pojęcie karalnego usiłowania w doktrynie oraz ustawodawstwie miast włoskich (XIII–XIV wiek)
Studia historycznoprawne, Strony 11-23
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.332.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
John Erskine z Carnock (1695–1768) — adwokat, profesor Uniwersytetu w Edynburgu, pisarz instytucjonalny
Studia historycznoprawne, Strony 25-36
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.332.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stosunek biskupa Ignacego Krasickiego do reform polityczno-prawnych w Polsce doby stanisławowskiej
Studia historycznoprawne, Strony 37-53
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.332.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Posłowie wobec problemu reformy prawa sądowego w pierwszym roku obrad Sejmu Wielkiego w świetle diariuszy sejmowych Jana Pawła Łuszczewskiego i Antoniego Siarczyńskiego
Studia historycznoprawne, Strony 55-67
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.332.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Władysław Andrychiewicz’s views on the protection of the business name
Studia historycznoprawne, Strony 69-80
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.332.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wrocławscy posłowie do śląskiego sejmu prowincjonalnego (1824–1921) — ewolucja?
Studia historycznoprawne, Strony 81-97
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.332.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O genezie instytucji usiłowania i pracach nad jej ujęciem w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Studia historycznoprawne, Strony 99-113
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.332.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prokuratura Sądu Okręgowego w Zamościu w latach 1944–1950. Zagadnienia wybrane
Studia historycznoprawne, Strony 115-131
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.332.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF