• Tom 335 (2022): Studia Historycznoprawne

Tom 335 (2022): Studia Historycznoprawne

Artykuły

Kobiety jako oskarżycielki w rzymskich postępowaniach karnych?
Studia Historycznoprawne, Strony 11-22
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.335.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
George Joseph Bell (1770–1843): ostatni szkocki pisarz instytucjonalny
Studia Historycznoprawne, Strony 23-34
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.335.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O kierunkach rozwoju prawa karnego na ziemiach polskich w dobie średniowiecza wobec tradycji i tendencji europejskich
Studia Historycznoprawne, Strony 35-54
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.335.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stosunek biskupa Józefa Kazimierza Kossakowskiego do reform polityczno-prawnych w Polsce doby stanisławowskiej
Studia Historycznoprawne, Strony 55-72
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.335.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja rehabilitacji sądowej w pracach Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 73-88
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.335.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Projekt ustawy o unifikacji prawa w Polsce na tle powojennych koncepcji unifikacyjnych
Studia Historycznoprawne, Strony 89-108
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.335.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polonizacja nazewnictwa ulic, placów i mostów we Wrocławiu. Etap I, rok 1945. Analiza źródłowa
Studia Historycznoprawne, Strony 109-121
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.335.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF