Tom 335

Studia Historycznoprawne

Opublikowane: 24-10-2022

Kolejny numer „Studiów Historycznoprawnych” składa się siedmiu ułożonych chronologicznie opracowań z zakresu powszechnej historii państwa i prawa, historii państwa i prawa polskiego oraz historii administracji. Otwiera go tekst z zakresu prawa rzymskiego, poświęcony nadal budzącemu wątpliwości w doktrynie zagadnieniu legitymacji Rzymianek do wnoszenia formalnego oskarżenia w sprawach innych niż ich własne czy dotyczące — w pewnym zakresie — ich bliskich. Kolejny artykuł dotyczy George’a Josepha Bella, profesora prawa szkockiego na Uniwersytecie w Edynburgu oraz autora ostatnich dzieł instytucjonalnych. Następne teksty poświęcone są historii prawa i ustroju Polski: artykuł z  dziejów średniowiecznego prawa karnego oraz prezentujący sylwetkę targowiczanina Józefa Kazimierza Kossakowski i jego stosunek do reform państwa za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Część następna tomu to Polska międzywojenna i przebieg prac w Sekcji Prawa Karnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej nad instytucją rehabilitacji sądowej zainspirowanych przez wybitnego karnistę prof. Juliusza Makarewicza. Ostatnie teksty poświęcone są czasom powojennym — pierwszy traktuje o „Projekcie ustawy o unifikacji prawa” autorstwa ówczesnego Ministerstwa Administracji, zmierzający do przeprowadzenia szybkiej unifikacji metodą blokową, a drugi ukazuje działania Andrzeja Jochelsona w polonizacji wrocławskich nazw ulic.

Pełny numer

PDF