• The Return of Hegel: History, Dialectics and the Weak: Introduction

The Return of Hegel: History, Dialectics and the Weak: Introduction

DOI: https://doi.org/10.19195/prt.2022.1.1
Ewa Majewska
Google Scholar Ewa Majewska
Bartosz Wójcik
Google Scholar Bartosz Wójcik
Publikacja:

Abstrakt

Wprowadzenie do numeru „Powrót Hegla: historia, dialektyka i to, co słabe”.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.