Spis wszystkich numerów

Nr 2(44) (2022): Powrót Hegla

Numer poświęcony jest powrotowi Hegla we współczesnej filozofii. Aktualność filozofa ukazana zostaje tak w kontekście jego filozofii teoretycznej, jak refleksji społeczno-historycznej.

Nr 1(43) (2022): The Return of Hegel: History, Dialectics and the Weak

This volume is a post-conference publication to follow up the debates celebrating the 250th Anniversary of Hegel, The Return of Philosophy of Hegel. History, Universality and the dimensions of Weakness, co-organized by the Goethe-Institute Warschau and the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science in October 2020.