Spis wszystkich numerów

Nr 3(45) (2022): Choroby kapitalizmu

Numer zatytułowany Choroby kapitalizmu poświęcony jest m.in. historii medycyny klasycznej i jej kontrwariantowi w postaci medycyny ekospołecznej, który wyłonił się w połowie XIX wieku; systemowej przemocy, jaką medycyna oficjalna stosowała wobec kobiet i mniejszości, a zwłaszcza jej praktykom seksistowskim i rasistowskim (jak na przykład przymusowe sterylizacje i kastracja kobiet); kwestii samobójstw wśród kobiet z klasy średniej w XIX wieku; chorobom zawodowym, takim jak ołowica, krzemica i fluoroza wśród środowisk górniczo-hutniczych na Górnym Śląsku; współczesnym chorobom cywilizacyjnym, takim jak niepłodność; prywatyzacji opieki medycznej oraz pogłębiającej się depresji społecznej, skutkującej wzrostem uzależnień, i zaburzeniom psychicznym oraz naturalizacji chorób w dyskursie neoliberalnym.

Nr 2(44) (2022): Powrót Hegla

Numer poświęcony jest powrotowi Hegla we współczesnej filozofii. Aktualność filozofa ukazana zostaje tak w kontekście jego filozofii teoretycznej, jak refleksji społeczno-historycznej.

Nr 1(43) (2022): The Return of Hegel: History, Dialectics and the Weak

This volume is a post-conference publication to follow up the debates celebrating the 250th Anniversary of Hegel, The Return of Philosophy of Hegel. History, Universality and the dimensions of Weakness, co-organized by the Goethe-Institute Warschau and the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science in October 2020.