Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Zasięg i zakres czasopisma

Transdyscyplinarne pismo naukowe dostępne on-line w wolnym dostępie

Język: polski, angielski

Pismo publikuje oryginalne artykuły naukowe podejmujące problemy badawcze z zakresu filozofii politycznej, krytycznych nauk społecznych, materializmu historycznego, socjologii historycznej, antropologii globalizacji, analizy dyskursu, teorii kultury, teorii społecznej i historii intelektualnej.

Pismo ma zasięg światowy. Głównym celem czasopisma jest publikowanie oryginalnych, nowatorskich artykułów z wymienionych dziedzin, cechujących się zarazem dużym potencjałem politycznym i krytycznym. Szczególny nacisk położony jest na materialistyczną refleksję nad myśleniem i historię społeczną Europy Środkowej i Wschodniej oraz transregionalne łączenie perspektyw badawczych.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie on-line publikowane na stronie https://wuwr.pl/prt/