O czasopiśmie

„Praktyka Teoretyczna” to multidiscyplinarne czasopismo naukowe wydawane po polsku i angielsku, dostępne bez ograniczeń on-line. Pismo dostarcza platformy wymianie myśli i praktyce teoretycznej badaczy i badaczek z różnych dziedzin nauki, których łączy świadomość politycznego potencjału własnej działalności i niezgoda na bierne kontemplowanie otaczającego świata.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
e-ISSN: 2081-8130
10.19195/prt
Licencja

Indeksacja

  • DOAJ
  • CEEOL
  • ERIH PLUS 2015
  • ARIANTA
  • PKP Index
  • Google Scholar
  • WorldCat
  • Scopus
  • EBSCO

Kontakt do redakcji

„Praktyka Teoretyczna”
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
praktyka.teoretyczna@gmail.com

Aktualny numer

Nr 1(51) (2024) Środowiskowe historie kapitalizmu

Punktem wyjścia dla numeru „Praktyki Teoretycznej” poświęconego historiom środowiskowym kapitalizmu jest słynna formuła Karola Marksa: „ludzie piszą swoją historię, ale w warunkach, które nie są ich własnym dziełem”. Zgodnie z powszechnie obowiązującą interpretacją Marks uważał, że budowa egalitarnych, sprawiedliwych stosunków między ludźmi wymaga odpowiedniej infrastruktury: maszyn, rozwiniętych sił wytwórczych, nowoczesnej organizacji pracy. Na numer składają się teksty podważających tę antropocentryczną wykładnię, a więc zachęcające do tego, by myśleć o materialnych warunkach, uwzględniając nie tylko środowisko technologiczne, ale przede wszystkim naturalne.

Czytaj więcej