Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 3(45)Choroby kapitalizmu

Published 9 listopada 2022

Issue description

Numer zatytułowany Choroby kapitalizmu poświęcony jest m.in. historii medycyny klasycznej i jej kontrwariantowi w postaci medycyny ekospołecznej, który wyłonił się w połowie XIX wieku; systemowej przemocy, jaką medycyna oficjalna stosowała wobec kobiet i mniejszości, a zwłaszcza jej praktykom seksistowskim i rasistowskim (jak na przykład przymusowe sterylizacje i kastracja kobiet); kwestii samobójstw wśród kobiet z klasy średniej w XIX wieku; chorobom zawodowym, takim jak ołowica, krzemica i fluoroza wśród środowisk górniczo-hutniczych na Górnym Śląsku; współczesnym chorobom cywilizacyjnym, takim jak niepłodność; prywatyzacji opieki medycznej oraz pogłębiającej się depresji społecznej, skutkującej wzrostem uzależnień, i zaburzeniom psychicznym oraz naturalizacji chorób w dyskursie neoliberalnym.

Pełny numer

Wstęp