Marks o samobójstwie

DOI: https://doi.org/10.19195/prt.2022.3.5
Mikołaj Ratajczak
Google Scholar Mikołaj Ratajczak
Publikacja:

Abstrakt

W 1846 roku w redagowanym przez Mojżesza Hessa czasopiśmie Gesellschaftsspiegel Karol Marks opublikował tekst Peuchet: o samobójstwie. Był to przekład wybranych przez Marksa fragmentów z pamiętników Jacques’a Peucheta, byłego opiekuna archiwów prefektury policji w Paryżu. Fragmenty te zawierały opisy czterech przypadków samobójstw wraz z uwagami Peucheta na temat społecznych przyczyn samobójstwa. Marks wprowadził do przekładu istotne zmiany w porównaniu z oryginałem oraz dodał do niego swój wstęp. Niniejszy artykuł pokrótce omawia kontekst powstania, strukturę i treść tekstu Marksa oraz umieszcza go na tle innych jego pism z tego okresu, zwłaszcza tych poruszających problem pozycji kobiet w społeczeństwie burżuazyjnym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.