• Ryzyka komercjalizacji testów autodiagnostycznych w kontekście filozoficznych koncepcji zdrowia

Ryzyka komercjalizacji testów autodiagnostycznych w kontekście filozoficznych koncepcji zdrowia

DOI: https://doi.org/10.19195/prt.2022.3.12
Kacper Górski
Google Scholar Kacper Górski
Izabela Lewińska
Google Scholar Izabela Lewińska
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie testów autodiagnostycznych, które poprzez szybkie oznaczenie i interpretację parametrów zdrowotnych umożliwiają skrócenie diagnostyki pacjenta. Testy są głównie wykorzystywane przez personel medyczny, lecz są także coraz częściej dostępne do samodzielnego zakupu w aptekach i sieciach sklepów. Autorzy stawiają tezę, że włączenie testów autodiagnostycznych w system rynkowy prowadzi do odejścia od fenomenologicznego ujmowania zdrowia jako pewnego ogólnego dobrostanu psychofizycznego. Zdrowie zaczyna być interpretowane jako zbiór luźno powiązanych ze sobą parametrów biologicznych, o których ważności decyduje rynek.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.