Prywatyzacja stresu

DOI: https://doi.org/10.19195/prt.2022.3.10
Mark Fisher
Google Scholar Mark Fisher
Publikacja:

Abstrakt

W artykule Mark Fisher rozwija przedstawioną w Realizmie kapitalistycznym z 2008 roku intuicję dotyczącą związku, jaki zachodzi między neoliberalizmem (niszczeniem związków zawodowych, prywatyzacją usług publicznych, „uelastycznieniem” rynku pracy), jego ideologicznym usprawiedliwieniem (Thatcherowskie „nie ma alternatywy”) a zdrowiem psychicznym, zwłaszcza jego medykalizacją i prywatyzacją. Zdaniem Fishera lewicowym remedium na opisywane w zasadniczej części artykułu problemy nie jest kopiowanie przeszłych form organizacji politycznej, lecz powrót do projektu „lewicowego modernizmu”, który tak naprawdę nigdy nie został zrealizowany.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.