Kapitał i ekologia choroby

DOI: https://doi.org/10.19195/prt.2022.3.7
John Bellamy Foster
Google Scholar John Bellamy Foster
Brett Clark
Google Scholar Brett Clark
Hannah Holleman
Google Scholar Hannah Holleman
Publikacja:

Abstrakt

W artykule opisano wpływ globalnego kapitalizmu na powstawanie i rozprzestrzenianie się chorób oraz niezdolność do reagowania na zagrożenia epidemiologiczne modelu medycznego, skupionego na zdrowiu indywidualnym i wypracowanego w ramach ekonomii rynkowej. Autorzy formułują postulat medycyny uspołecznionej, która miałaby stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania w dziedzinie opieki zdrowotnej, a także rekonstruują historię tego podejścia.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.