Nr 4(50) (2023): Autonomy Now

Opublikowane: 28-03-2024

Numer poświęcony jest politycznemu wymiarowi autonomii sztuki/literatury, zwłaszcza w kontekście ostatnich debat akademickich wokół tego tematu. Bezpośrednią podstawą numeru jest „intencjonalistyczne” ujęcie autonomii - rozwijane w ostatnich latach przez takich autorów jak Walter Benn Michaels i Nicholas Brown - oraz idea „społecznej ontologii” sztuki/literatury. Artykuły zawarte w numerze oferują zarówno teoretyczne uwagi na temat tego ogólnego modelu, jak i konkretne, pogłębione interpretacje, skupione na autonomii konkretnych dzieł, jej politycznych implikacjach i kontekstach społecznych. Choć większość numeru przygotowano w języku angielskim, zamieszczono w nim również polskie tłumaczenie pierwszego rozdziału książki Browna Autonomy: The Social Ontology of Art under Capitalism.

Pełny numer

PDF (English)