Artykuły

Nr 4(50) (2023)

Zwrotna dekada raz jeszcze, albo o powieści współczesnej w latach 70.

Davis Smith-Brecheisen

Strony: 25-49

PDF (English)

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje niedawny zwrot we współczesnej powieści ku estetycznym i ekonomicznym debatom lat siedemdziesiątych jako sposobom tematyzowania ich własnych estetycznych i politycznych ambicji. Zwracając się ku odczytywaniu sztuki w matrycy globalnych relacji ekonomicznych, argumentuję za politycznym znaczeniem dwóch niedawno wydanych powieści - So Much Blue Percivala Everetta i The Flamethrowers Rachel Kushner - które nie tylko dramatyzują konkretny moment przemocy ekonomicznej w latach siedemdziesiątych (ekspansja hegemonii USA za pomocą instrumentów finansowych), ale także formalizują estetyczny przewrót epoki (zwrot od modernizmu do postmodernizmu). Czyniąc to, oferują wizję polityki literatury, która nie jest zależna od naszego doświadczenia kapitalizmu, ale która zamiast tego spogląda na kształtowanie się politycznego i ekonomicznego reżimu, który zaczął rządzić światowym systemem kapitalizmu w XXI wieku.

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.