Nr 1(51) (2024): Środowiskowe historie kapitalizmu

Opublikowane: 15-04-2024

Punktem wyjścia dla numeru „Praktyki Teoretycznej” poświęconego historiom środowiskowym kapitalizmu jest słynna formuła Karola Marksa: „ludzie piszą swoją historię, ale w warunkach, które nie są ich własnym dziełem”. Zgodnie z powszechnie obowiązującą interpretacją Marks uważał, że budowa egalitarnych, sprawiedliwych stosunków między ludźmi wymaga odpowiedniej infrastruktury: maszyn, rozwiniętych sił wytwórczych, nowoczesnej organizacji pracy. Na numer składają się teksty podważających tę antropocentryczną wykładnię, a więc zachęcające do tego, by myśleć o materialnych warunkach, uwzględniając nie tylko środowisko technologiczne, ale przede wszystkim naturalne.

Pełny numer

PDF