Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(43) (2022): The Return of Hegel: History, Dialectics and the Weak

Two Metaphysics of Freedom: Kant and Hegel on Violence and Law in the Era of the Fall of Liberal Democracy

  • Marcin Pańków
DOI
https://doi.org/10.19195/prt.2022.1.9
Przesłane
1 sierpnia 2022
Opublikowane
01-08-2022

Abstrakt

Artykuł jest próbą przemyślenia dziedzictwa Kanta i Hegla w świetle problematyki prawa, przemocy i uniwersalności. Jest również analizą tego dziedzictwa w kontekście dwóch współczesnych perspektyw na historyczne losy naszej cywilizacji zdominowanej przez Europę – w wydaniu Achille Mbembe i Susan Buck-Morss. Najpierw rozpatruję Kantowskie ufundowanie Rechtstaat w świetle klasycznego Przyczynku do krytyki przemocy Benjamina i współczesnej krytyki władzy kolonialnej Mbembego. Następnie proponuję nowe ujęcie centralnej koncepcji z Logiki Hegla – czyli przejścia od konieczności do wolności – f z tej samej perspektywy, uzupełnionej o interpretację Benjamina przeprowadzoną przez Derridę oraz interpretację Hegla w wydaniu Žižka. Dialektyka modalności z Heglowskiej Nauki logiki wydaje się wątkiem o tyle niedocenianym, o ile Heglowska idea uniwersalności czyli wolności znajduje oparcie w precyzyjnie sformułowanej ontologii i krytyce prawa.