• Państwo kapitału. Heglowska krytyka społeczeństwa burżuazyjnego

Państwo kapitału. Heglowska krytyka społeczeństwa burżuazyjnego

DOI: https://doi.org/10.19195/prt.2022.2.5
Todd McGowan
Google Scholar Todd McGowan
Publikacja:

Abstrakt

Zasady filozofii prawa Hegla otwarcie głoszą, że są dziełem bez programu politycznego – interpretacją polityki, a nie projektem politycznym. W niniejszym tekście twierdzi się, że decyzja Hegla, by ogólność państwa ustanowić punktem kulminacyjnym struktury politycznej, sama w sobie stanowi interwencję polityczną, która dokonuje się już w akcie interpretacji. Heglowska analiza relacji między kapitalizmem (lub społeczeństwem obywatelskim) a państwem ujawnia, że na społeczeństwo kapitalistyczne musimy spoglądać z perspektywy państwa. W ten sposób możemy rozpoznać polityczną konieczność przejścia od kapitalistycznego partykularyzmu do uniwersalności formy państwowej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.