• Capital and Spirit: The Physics of the Universal

Capital and Spirit: The Physics of the Universal

DOI: https://doi.org/10.19195/prt.2022.2.6
Marta Olesik
Google Scholar Marta Olesik
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł dokonuje analizy deleuzo-guattariańskiego pojęcia kapitału, zdekodowanych przepływów pracy i pieniądza, i heglowskiego pojęcia ducha, upartego rytmu negacji określonej, w kategoriach uniwersalności. Pokażę, że – wbrew powszechnej opinii – Deleuze i Guattari nie rezygnują z tego heglowskiego pojęcia, tylko adaptują je do swoich własnych potrzeb. Uniwersalność będzie przeze mnie definiowana jako przestrzenna ekspansywność pojęcia i dystrybucja jego intensywności. Punktem wyjścia dla rozważań nad tą dystrybucją i jej dynamiką będzie definicja kapitału i ducha jako materialnych procesów transformacji historycznych kodów. To, jedynie z pozoru paradoksalne, rozumienie znaczenia w kategoriach fizyki pozwoli mi przekroczyć interpretację kodu w kategoriach reprezentacji. Podczas, gdy reprezentacja jest strukturą kodowania funkcjonującą na poziomie molarnym, zarówno schizoanaliza jak i dialektyka badają molekularne własności kodów, ich pojęciowe gęstości, intensywności i przepływy energetyczne. Zarówno Deleuze i Guattari, jak i Hegel przyglądają się znaczeniu jako osobliwej substancji pojęciowej, która stanowi dosłowny budulec historii. Przedmiotem poniższych refleksji będzie tworzenie się tego budulca i sposób, w jaki pojęcie wsiąka w egzystencję.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.