Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Wstęp

Nr 4(46) (2022): The Communes and Other Mobile Commons

Komuny i inne mobilne dobra wspólne

DOI
https://doi.org/10.19195/prt.2022.4.1
Przesłane
9 stycznia 2023
Opublikowane
12-01-2023

Abstrakt

Artykuł stanowi wprowadzenie do specjalnego wydania Praktyki Teoretycznej, które zostało poświęcone „komunom i innym mobilnym dobrom wspólnym”. Redaktorzy numeru wyjaśniają, w jaki sposób możemy konceptualizować rozmaite próby wytwarzania mobilnych dóbr wspólnych i mobilnego uwspólniania. Począwszy od wzorcowego przykładu Komuny Paryskiej wiele ruchów społecznych – miejskich, wiejskich, rdzennych, feministycznych czy migranckich – eksperymentowało z komunami jako alternatywami dla państwa i kapitalizmu i redefiniowało w ten sposób znaczenie praktyk przestrzennych, pracy i ruchu robotniczego. Wbrew założeniu, że komuna jest z konieczności zlokalizowaną i osiadłą formą polityczną, autorzy, którzy zgłosili teksty do naszego okolicznościowego numeru, proponują uchwycić ją z perspektywy subwersywnych mobilności: jako jednostki kinetyczne. Wprowadzenie prezentuje wspólny grunt, na którym te propozycje spotykają się i wchodzą ze sobą w dialog. Różne modele mobilnych dóbr wspólnych opisane w numerze – komunalne, powstańcze, liminalne, tymczasowe, utajone, opiekuńcze, zbiegowskie, maroońskie, czarne, rdzenne, podziemne, niepospolite i wiele innych – zaświadczają o najnowszym zwrocie ku mobilności w teoriach dóbr wspólnych.