Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 4(46) (2022): The Communes and Other Mobile Commons

Społeczna historia idei Komuny Paryskiej

DOI
https://doi.org/10.19195/prt.2022.4.8
Przesłane
10 stycznia 2023
Opublikowane
12-01-2023

Abstrakt

Recenzja książki Commun-Commune: penser la Commune de Paris (1871). Autor wydanej w 150. rocznicę Komuny Paryskiej publikacji stawia sobie za cel zrekonstruowanie całego spektrum idei politycznych krążących po „Wolnym Paryżu” wiosną 1871 roku. Analizy dokonuje z perspektywy praktyk politycznych i uczestników wydarzeń, rozważając treść badanych idei tylko przez sposoby ich użycia oraz konsekwencje, którymi zaważyły na historii. W recenzji jest to interpretowane jako przejaw myślenia bliskiego teoretycznej koncepcji „społecznej historii idei”. Ważnym aspektem recenzowanej książki są też refleksje na temat polityki pamięci oraz legend, czyli zmitologizowanego podejścia do przeszłości rozumianego jako źródło błędów poznawczych, utrudniających właściwe rozumienie wydarzeń.