• Reczenzja: Pour un véritable dictionnaire de traduction Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych, par Dariusz Bralewski, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2012

Reczenzja: Pour un véritable dictionnaire de traduction Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych, par Dariusz Bralewski, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2012

Witold Ucherek
Google Scholar Witold Ucherek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.