Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 63

Published 11 października 2016

Issue description

Tom 63 czasopisma „Romanica Wratislaviensia” poświęcony jest w swej zasadniczej części szeroko rozumianym listom leksemów, należących przede wszystkim do języka francuskiego, a w mniejszym stopniu do polszczyzny. Opublikowane w nim prace wpisują się w różne nurty badań, zawierają one bowiem analizy z zakresu terminologii i leksykologii, studia ściśle leksykograficzne, dotyczące sposobu opisu wybranych grup wyrazów w słownikach dwu- i wielojęzycznych oraz korzystania ze słowników, a także refleksje natury literacko-kulturowej, w których słownik jednojęzyczny postrzegany jest jako przestrzeń walki ideologicznej. Pozostałe teksty zainteresować mogą w szczególności badaczy dyskursu, przekładoznawców oraz glottodydaktyków. Tom zawiera 11 artykułów w języku francuskim i jeden napisany po polsku.