O czasopiśmie

„Studia Filmoznawcze” są wydawanym od 1979 roku interdyscyplinarnym czasopismem naukowym skoncentrowanym na sztuce filmowej w jej trzech podstawowych aspektach: historycznym, teoretycznym (filozoficznym, antropologicznym i socjologicznym) i krytycznym. W „Studiach Filmoznawczych” są publikowane artykuły, omówienia i recenzje zarówno uznanych badaczy m.in. Alicji Helman, Tadeusza Lubelskiego, Krzysztofa Loski, Rafała Syski, Andrzeja Pitrusa, Łucji Demby, Mirosława Przylipiaka, jak i początkujących naukowców zainteresowanych rozumianą możliwie najszerzej kulturą filmową. Każdy kolejny numer ma charakter tomu monograficznego, recenzowanego przez uznanych specjalistów z danej dziedziny. W ostatnich latach ukazały się numery poświęcone kinu Azji (2007), melodramatowi (2008), adaptacji (2009), tradycji filmu noir (2010) i kinu Bollywood (2011). Poprzez swoją interdyscyplinarną formułę „Studia Filmoznawcze” są unikalnym świadectwem rozwoju polskiej myśli filmowej w różnych obszarach refleksji naukowej od historii filmu po teorię kultury i antropologię wizualną. „Studia Filmoznawcze” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Studiach Filmoznawczych" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w EBSCO, Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).                               

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 20 punktów.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/sf

Półrocznik. Format B5

ISSN: 0860-116X

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0860-116X
10.19195/0860-116X
Licencja

Kontakt do redakcji

Robert Dudziński
Instytut Filologii Polskiej
pl. Nankiera 15b
50-140 Wrocław
robert.dudzinski2@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)