Komitet Redakcyjny

 

Sławomir Bobowski - redaktor naczelny

Robert Dudziński - sekretarz redakcji

Piotr Czerkawski - redaktor językowy