Komitet Redakcyjny

Robert Dudziński – redaktor naczelny (robert.dudzinski2@uwr.edu.pl)

Dawid Głownia – zastępca redaktora naczelnego (dawid.glownia@uwr.edu.pl)

Piotr Czerkawski – redaktor językowy