Komitet Redakcyjny

Robert Dudziński – redaktor naczelny (robert.dudzinski2@uwr.edu.pl)

Dawid Głownia – zastępca redaktora naczelnego (dawid.glownia2@uwr.edu.pl)

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0860-116X
10.19195/0860-116X
Licencja

Kontakt do redakcji

Robert Dudziński
Instytut Filologii Polskiej
pl. Nankiera 15b
50-140 Wrocław
robert.dudzinski2@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)