Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Studia Filmoznawcze” są wydawanym od 1979 roku interdyscyplinarnym czasopismem naukowym skoncentrowanym na sztuce filmowej w jej trzech podstawowych aspektach: historycznym, teoretycznym (filozoficznym, antropologicznym i socjologicznym) i krytycznym. Każdy kolejny numer ma charakter tomu monograficznego, recenzowanego przez uznanych specjalistów z danej dziedziny.

ISSN: 0860-116X

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 43Polskie kino sensacyjne / Kino i romantyzm

Published 2 lutego 2023

Issue description

Wśród ośmiu artykułów składających się na 43 numer „Studiów Filmoznawczych” znalazły się teksty poświęcone polskiemu kinu sensacyjnemu — zarówno temu dawniejszemu, produkowanemu w latach osiemdziesiątych, jak i współczesnemu, sygnowanemu nazwiskiem Patry ... See the full issue

Pełny numer