O czasopiśmie

„Studia Filmoznawcze” są wydawanym od 1979 roku interdyscyplinarnym czasopismem naukowym skoncentrowanym na sztuce filmowej w jej trzech podstawowych aspektach: historycznym, teoretycznym (filozoficznym, antropologicznym i socjologicznym) i krytycznym. Każdy kolejny numer ma charakter tomu monograficznego, recenzowanego przez uznanych specjalistów z danej dziedziny.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0860-116X
10.19195/0860-116X
Licencja

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Robert Dudziński
Instytut Filologii Polskiej
pl. Nankiera 15b
50-140 Wrocław
robert.dudzinski2@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 44

Głównym tematem 44 numeru „Studiów Filmoznawczych” jest fenomen seriali streamingowych – wśród analizowanych tytułów znalazły się zarówno produkcje polskie („Ślepnąć od świateł”, „Gang zielonej rękawiczki”), jak i zagraniczne („Biały Lotos”, „Squid Game”, „Riverdale”). W kilkunastu tekstach Autorzy i Autorki przyglądają się wybranym tytułom z różnorodnych perspektyw: narratologicznej, antropologicznej, intertekstualnej czy dyskursywnej.

Obok segmentu tematycznego w numerze opublikowano także dział Varia, a w nim analizy poświęcone konkretnym filmom (seria „Mad Max”, „Życie na podsłuchu”, „Jańcio Wodnik”) oraz zagadnieniom przedwojennej i współczesnej kultury filmowej.

Czytaj więcej