Rada Redakcyjna

Łucja Demby (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Haltof (Northern Michigan University)

Marek Lis (Uniwersytet Opolski)

Tadeusz Lubelski (Uniwersytet Jagielloński)

Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)

Mirosław Przylipiak (Akademia Pomorska w Słupsku)

 

Rada Redakcyjna konsultuje wybór tematu przewodniego każdego numeru monograficznego oraz dobór tematów szczegółowych na podstawie nadesłanych do numeru tekstów.