Rada Redakcyjna

Łucja Demby (Uniwersytet Jagielloński)

Marek Haltof (Northern Michigan University)

Agnieszka Kiejziewicz  (RMIT University Vietnam) 

Arkadiusz Lewicki (Uniwersytet Wrocławski)

Marek Lis (Uniwersytet Opolski)

Krzysztof Loska (Uniwersytet Jagielloński)

Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)

Mirosław Przylipiak (Uniwersytet Gdański)

 

Rada Redakcyjna konsultuje wybór tematu przewodniego każdego numeru monograficznego oraz dobór tematów szczegółowych na podstawie nadesłanych do numeru tekstów.

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0860-116X
10.19195/0860-116X
Licencja

Kontakt do redakcji

Robert Dudziński
Instytut Filologii Polskiej
pl. Nankiera 15b
50-140 Wrocław
robert.dudzinski2@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)