Tom 45 (2023): Peryferie kina – kino na peryferiach

26-04-2023

„Studia Filmoznawcze”, Tom 45 (2023)

Planowany termin publikacji: koniec 2023 roku

Numer tematyczny: Peryferie kina – kino na peryferiach

 

Redakcja „Studiów Filmoznawczych” ma przyjemność zaprosić Państwa do współtworzenia kolejnego numeru pisma, który tym razem poświęcony będzie szeroko pojętym kategoriom peryferii i peryferyjności. W tomie tym chcielibyśmy zebrać teksty realizujące pojawiający się w historycznofilmowym dyskursie od kilku dekad postulat wyjścia poza to, co centralne, kanoniczne, głównonurtowe. Interesuje nas zatem kino niszowe, zapomniane, niecenione, nieoglądane, kino powstające i oglądane na peryferiach i półperyferiach. Ponieważ studia nad peryferyjnością nie muszą ograniczać się wyłącznie do tekstualnych analiz samych filmów, do nadsyłania tekstów zapraszamy także badaczki i badaczy zajmujących się ogólnie pojętą kulturą filmową: zagadnieniami produkcji i dystrybucji oraz odbioru i recepcji.

Kategoria peryferyjności wydaje się o tyle użyteczna, że można ją rozumieć wieloaspektowo: geograficznie, społecznie, ekonomicznie, instytucjonalnie, estetycznie czy kulturowo. Umożliwia ona tym samym naukową eksplorację rozmaitych zagadnień i problemów – do współtworzenia tomu zapraszamy więc osoby zajmujące się w swoich badaniach następującymi kwestiami:

 • kinematografie krajów peryferyjnych i półperyferyjnych – historia i teraźniejszość,
 • kolonialne i neokolonialne praktyki filmowe,
 • kinematograficzne próby wyrwania się z peryferyjności,
 • kino wobec problemów wykluczenia, dyskryminacji i biedy,
 • alternatywne względem kina głównego nurtu poetyki i style,
 • lokalne mutacje globalnych trendów, nurtów i gatunków,
 • filmy spoza kanonu i alternatywne historie kina,
 • mniejszości a kino – praktyki twórcze i odbiorcze,
 • amatorskie i półamatorskie inicjatywy filmowe,
 • badania nad recepcją i odbiorem filmów na peryferiach,
 • kultura filmowa na prowincji – kina objazdowe, wiejskie i małomiasteczkowe, kluby filmowe i inne instytucje kinematograficzne,
 • problem koprodukcji i globalnego rynku filmowego.

Powyższa lista zawiera oczywiście jedynie proponowane zagadnienia, które stanowić mogą inspirację i punkt wyjścia dla konkretnych analiz.

Na gotowe artykuły – w języku polskim lub angielskim – czekamy do 31 lipca 2023 roku.

Zapraszamy również do nadsyłania tekstów do działu Varia, w którym publikowane będą artykuły niezwiązane z tematem numeru, oraz recenzji i omówień nowości wydawniczych.

Gotowe artykuły prosimy przesyłać na adresy mailowe redaktorów numeru:

dr Robert Dudziński (robert.dudzinski2@uwr.edu.pl)

dr Dawid Głownia (dawid.glownia@uwr.edu.pl).