Tom 46 (2024): Kultura filmowa Dolnego Śląska

26-04-2023

„Studia Filmoznawcze”, Tom 46 (2024)

Planowany termin publikacji: II połowa 2024 roku

Numer tematyczny: Kultura filmowa Dolnego Śląska

Redaktor numeru: Andrzej Dębski

 

Kinematograf pojawił się na niemieckim wtedy Dolnym Śląsku w 1896 roku, dekadę później zaczęły powstawać pierwsze kina stacjonarne, a w latach 20. na terenie wrocławskiego zoo przez krótki czas funkcjonowało atelier filmowe. Po drugiej wojnie światowej na polskim już Dolnym Śląsku reaktywowano życie filmowe: uruchamiano kina (częściowo w poniemieckich obiektach), zakładano DKF-y, utworzono Wytwórnię Filmów Fabularnych. Po przełomie 1989 roku krajobraz kinowy uległ przeobrażeniu: pojawiły się multipleksy, wiele kin zlikwidowano. WFF przekształcono w Centrum Technologii Audiowizualnych, powstał Dolnośląski Fundusz Filmowy, poczesne miejsce na kulturalnej mapie regionu zajęły festiwale filmowe, zaczęła się rozwijać turystyka filmowa (set jetting).

W planowanym numerze „Studiów Filmoznawczych” chcemy się przyjrzeć kulturze filmowej Dolnego Śląska, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Ramy geograficzne tak sformułowanego tematu będą się odnosić do dawnych i obecnych granic regionu, tj. prowincji dolnośląskiej (względnie rejencji wrocławskiej i legnickiej w prowincji śląskiej) do 1945 roku, województwa wrocławskiego w latach 1946–1975, województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego do 1998 roku, a w końcu województwa dolnośląskiego od 1999 roku do dzisiaj. „Kultura filmowa” natomiast będzie rozumiana szeroko, obejmując produkcję, rozpowszechnianie i konsumpcję filmów w różnych kontekstach: kulturowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych. Interesować nas więc będzie splot medialnych i geograficznych właściwości tematu – w skrócie: jego „filmowość” i „dolnośląskość”.

Przykładowe obszary tematyczne:

 • kina w pejzażu regionu i ich funkcjonowanie
 • oferta programowa kin i analizy repertuarowe
 • działalność klubów filmowych
 • festiwale filmowe
 • pozakinowe obiegi filmowe
 • badanie publiczności filmowych
 • produkcja filmowa i jej uwarunkowania
 • wizerunki regionu na taśmie filmowej
 • film i kino w służbie polityki
 • film w edukacji i edukacja filmowa
 • tematyka filmowa na łamach dolnośląskich czasopism
 • turystyka filmowa (set jetting)
 • pamięć kina

 

Na gotowe artykuły – w języku polskim, angielskim lub niemieckim – czekamy do 31 grudnia 2023 roku.

Zapraszamy również do nadsyłania tekstów do działu Varia, w którym publikowane będą artykuły niezwiązane z tematem numeru, oraz recenzji i omówień nowości wydawniczych.

Gotowe artykuły prosimy przesyłać na adresy mailowe redaktorów numeru.

Redakcja tematyczna: dr hab. Andrzej Dębski (andrzej.debski@uwr.edu.pl)

Redakcja działu Varia: dr Robert Dudziński (robert.dudzinski2@uwr.edu.pl) i dr Dawid Głownia (dawid.glownia@uwr.edu.pl).