• Wrocławski mikrokosmos filmowy. Recenzja książki Andrzeja Dębskiego „Nowoczesność, rozrywka, propaganda. Historia kina we Wrocławiu w latach 1919–1945”, Wrocław 2019, ss. 900

Wrocławski mikrokosmos filmowy. Recenzja książki Andrzeja Dębskiego „Nowoczesność, rozrywka, propaganda. Historia kina we Wrocławiu w latach 1919–1945”, Wrocław 2019, ss. 900

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-116X.41.12
Paweł Sitkiewicz
Google Scholar Paweł Sitkiewicz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.